Avantajele unui MBA

Cunoştinţele dobândite şi deprinderile formate în cadrul unui astfel de program, ar putea, alături de curaj, motivaţie, spirit inovator, viziune şi muncă, scurta drumul către atingerea succesului. Cum?
Studii recente arată că printre motivele cel mai des invocate de către cei care se hotărăsc să urmeze un program MBA se numără:
-flexibilitatea şi capacitatea de a lucra în diverse domenii economice – un program MBA reprezentând o bună oportunitate de reorientare în cariera profesională cât şi o mai bună întelegere a interrelaţionarii componentelor mediului de afaceri,
-atractivitatea componentei pecuniare – o diplomă MBA poate avea ca urmare accesul la o slujbă mai bine plătită;
-recunoaşterea absolvirii unui program MBA echivalează de cele mai multe ori, în cadrul unei companii, cu promovarea in poziţii manageriale definitorii pentru dezvoltarea şi derularea de afaceri.
Ce alte beneficii v-ar mai putea aduce participarea în cadrul unui program MBA?
nvăţarea pe parcursul întregii vieţi a devenit atât o realitate, cât şi o necesitate a zilelor noastre, procesul învăţării având un impact constructiv asupra dezvoltării profesionale şi personale. Totodată, accesul direct la cunoaştere şi cunoştinţe poate oferi perspective neexplorate încă asupra domeniilor economice, în timp ce cadrul de desfăşurare a programului poate constitui o platformă in a proiecta, testa şi dezvolta idei de afaceri şi inovaţii.
-La nivelul unui program MBA, alăturarea unui grup de practicieni din diverse domenii reprezintă una dintre modalităţile cele mai eficiente în crearea unei elite într-un mediu de afaceri tot mai dinamic şi competitiv, prin intermediul formării unei reţele inter- şi intraprofesionale.
-Gândirea şi acţionarea în termenii avantajului competitiv, prin dezvoltarea de competenţe cheie sunt atuuri ale participării într-un astfel de program;
-Abordarea vizionară, capacitatea de inovare şi cea de a introduce schimbarea, dar şi de a reacţiona în timp real la schimbare devin deprinderi indispensabile ale oricărui jucător de succes în mediul de afaceri.
De ce programul MBA Româno-German este cel potrivit pentru dumneavoastră:
-Competenţe
Programul asigură masteranzilor cadrul adecvat dezvoltării competenţelor cerute managementului performant al zilelor noastre.
-Spirit antreprenorial
Programul încurajează inovarea, antreprenoriatul, dezvoltarea de noi idei de afaceri.
-Unicitate
Este singurul program MBA cu predare în limba germană din România.
-Internaţionalitate
Programul este rezultatul unei colaborări între ASE Bucureşti şi Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Germania.
Forma de predare de team-teaching (un partener român împreună cu un partener german) integrează şi valorifică concepte şi practici antreprenoriale din ambele ţări.
-Dublă acreditare
Programul este acreditat internaţional de către FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) şi la nivel naţional de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior).
 
Newsletter
Noutati

Date Contact
Adresa
Str. Calea Grivitei, nr. 2-2A
Sect. 1, 010701, Bucuresti
Telefon
+4021/212 86 07