Acte necesare

Pentru inscriere va rugam sa aduceti intr-un dosar plic urmatoarele documente:
-diploma de licenta (sau atestat de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii) in copie legalizata;
-foaia matricola in copie legalizata;
-diploma bacalaureat in copie legalizata;
-adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
-certificatul de nastere in copie legalizata;
-certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
-scrisoare/scrisori de recomandare;
-alte documente care sustin pregatirea profesionala si lingvistica (atestat limba germana & engleza, daca este cazul);
-adeverinta de la locul de munca, care sa ateste o vechime in munca de cel putin doi ani;
-doua fotografii tip pasaport;
-chitanta de plata a taxei de inscriere reprezentand 50 Euro la cursul BNR al zilei – plata se face la una din casieriile ASE 
-curriculum vitae redactat in limba germana, conform modelului de CV european;
-scrisoare de motivatie redactata in limba germana care sa prezinte motivarea succinta a optiunii de a urma programul MBA si anticiparea modului in care absolvirea acestuia va contribui la evolutia carierei candidatului.
 
 

Newsletter
Noutati

Date Contact
Adresa
Str. Calea Grivitei, nr. 2-2A
Sect. 1, 010701, Bucuresti
Telefon
+4021/212 86 07