Prezentarea modulelor

Fiecarei din cele 20 de materii ii corespunde un modul de studiu, desfasurat la sfarsitul saptamanii (de vineri pana duminica).

Semestrul 1
1 Joc de afaceri (Planspiel Betriebswirtschaftslehre)
2 Antreprenoriat si cultura organizationala (Entrepreneurship und Unternehmenskultur)
3 Finantarea afacerilor (Start-Up and Growth Financing) in limba engleza
4 Contabilitate financiara (Financial Accounting)
5 Cercetare de piata (Marktforschung)
6 Statistica in afaceri si economie (Statistik in Unternehmen und Wirtschaft)


Semestrul 2
7
Introducere în cercetarea ştiinţifică (Wissenschaftliches Arbeiten)
8 Retorica, moderare si prezentare (Rhetorik, Moderation und Präsentation)
9 Marketing si Vanzari (Marketing und Sales)
10 Marketing antreprenorial si managementul atasamentului clientilor (Entrepreneurial Marketing und Kundenbindungsmanagement)
11 Configurarea si evaluarea planului de afaceri 1 (Businessplanung 1)
12 Managementul proceselor si al calitatii (Prozess- und Qualitätsmanagement)
13 Managementul inovatiilor (Innovationsmanagement)


Semestrul 3
14 Conducerea strategica a afacerilor (Strategische Unternehmensführung)
15 Managementul proceselor de crestere si al schimbarii (Management von Wachstum und Wandel)
16 Managementul resurselor umane si coaching (Personalführung und Coaching)
17 Management international (International Management) in limba engleza
18 Comunicare in afaceri si noi medii de comunicare (Unternehmenskommunikation und Neue Medien)
19 Managementul proiectelor cu IT (Projektmanagement mit IT)
20 Cadrul juridic al derularii afacerilor (Rechtliche Rahmenbedingungen des Unternehmens)

Semestul 4
21 Configurarea si evaluarea planului de afaceri 2 (Businessplanung 2)
 

Newsletter
Noutati

Date Contact
Adresa
Str. Calea Grivitei, nr. 2-2A
Sect. 1, 010701, Bucuresti
Telefon
+4021/212 86 07