Generalitati

Programul MBA româno-german, „Management antreprenorial”, este rezultatul colaborării dintre
  • Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine,
  • şi Universitatea de Ştiinte Aplicate Gelsenkirchen din Germania ( Westfälische Hochschule Gelsenkirchen ) – Institutul de Antreprenoriat şi Managementul Inovaţiei
http://www.w-hs.de/
Misiunea programului MBA constă în promovarea leadership-ului în mediul de afaceri din Romania. Programul îşi propune să formeze manageri mobili internaţional, care se evidenţiază printr-o calificare ştiinţifică solidă, prin angajamentul lor şi prin competenţe antreprenoriale orientate spre piaţă şi inovaţie.Dorim ca absolvenţii noştri să fie conştienţi nu numai de intensificarea competiţiei globale, dar şi de responsabilitatea socialş a companiilor în care vor lucra.
Acreditări: Programul este acreditat internaţional de către FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) şi la nivel naţional de către ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior). Absolvenţii vor obţine în consecinţă două diplome, cea de MBA din partea Universităţii de Ştiinţe Aplicate Gelsenkirchen şi Diploma de Studii Masterale din partea ASE Bucureşti.
Profilul candidatului: Programul MBA româno-german se adresează absolvenţilor cu licenţă, indiferent de domeniu, care indeplinesc, în plus, următoarele condiţii: au cel puţin doi ani de experienţă profesională şi cunoştinţe bune de comunicare în limbile germană şi engleză.
Durata studiilor: patru semestre în care se parcurg 20 de module/materii
Limba de predare: germană (18 module) şi, respectiv engleza (două module)
Forma de predare este cea de team-teaching. Fiecare modul este susţinut de către o echipă formată dintre un cadru didactic român şi un partener german.
Modul de desfăşurare:
· Programul se desfăşoară modular la sfârşitul săptămânii: vineri şi sâmbătă 9,00-17 ; duminică 9,00-12,00
· Fiecare două module se încheie cu un examen din ambele module, duminică la prânz .
· Cursurile se desfăşoară o dată la două sau trei săptămâni.

Regulament
Newsletter
Noutati

Date Contact
Adresa
Str. Calea Grivitei, nr. 2-2A
Sect. 1, 010701, Bucuresti
Telefon
+4021/212 86 07